قباد شيوا پوستر دوسالانه نقاشي را طراحي كرد بازگشت
 

قباد شيوا پوستر دوسالانه نقاشي را طراحي كرد

قباد شيوا پوستر هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران را طراحي كرد.

به گزارش ستاد خبري هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران، پوستر هشتمين دوسالانه نقاشي ؛ با طراحي قباد شيوا؛ منتشر شد.

هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران با موضوع نگاهي نو به مكتب هرات و موضوع آزاد به منظور و معرفي جريان هنر معاصر ايران در چند سال اخير دي ماه در موسسه فرهنگي ، هنري صبا، نيشابور و مشهد به دبيري احمد وكيلي برگزار مي شود.

در هشتمين دوسالانه ملي نقاشي علاوه بر نمايش آثار منتخب ، كارگاه نقاشي و اكسپو (فروش آثار ) نيز برگزار خواهد شد.

مصطفي گودرزي، همايون سليمي، مهرداد خطايي، عبدالحميد پازوكي و كاظم چليپا هيات انتخاب هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران هستند.

هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران از سوي مركز هنرهاي تجسمي با همكاري موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر ، موسسه فرهنگي ، هنري صبا و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان رضوي برگزار مي شود.

ستاد خبري

هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران

تاريخ خبر:  1390/09/23